Shri Krishna Aarti

Aarati Yugal Kishor Ki Kije |
Tan Man Dhan Sab Arpan Kije ||
Ravi Shashi Koti Vadan Ki Shobha |
Tohi Nirakh Mera Man Lobha ||
Gaur Shyam Mukh Nikhrat Rije L
Prabhu Ka Rup Nayan Bhar Pije ||
Kanchan Thal Kapur Ki Baati |
Hari Aaye Nirmal Bhayi Chati ||
Phulan Ki Seja Phulan Ki Mala |
Ratna Sinhasan Baithe Nandalala ||
Mor Mukut Kar Murali Sohe|
Natavar Vesh Dekh Man Mohe ||
Ang Nila Pita Pata Sari |
Kunj Bihaari Giravaradhaarii ||
Shri Purushottam Girivar Dhari |
Aarati Karat Sakal Nar Nari ||
Nand Nandan Vrushabhaanu Kishori |
Paramananda Swami Avichal Jodi ||


For more Aarti click on link. here